PRIVACY POLICY

Privacy policy

Nunes dos Anjos (Kamer van Koophandel: 66718341), hierna te noemen Nunes dos Anjos, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De privacy policy geldt voor iedereen die de website www.nunesdosanjos.com bezoekt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Nunes dos Anjos verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van een dan de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Nunes dos Anjos verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Nunes dos Anjos verwerkt:

– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of in correspondentie of telefonisch
– Adresgegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op deze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Beeld

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Nunes dos Anjos kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Nunes dos Anjos raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Nunes dos Anjos zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Nunes dos Anjos op via info@nunesdosanjos.com , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Nunes dos Anjos persoonsgegevens verwerken
Nunes dos Anjos verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
Nunes dos Anjos analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Nunes dos Anjos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nunes dos Anjos) tussen zit.

Bewaartermijn
Nunes dos Anjos bewaart de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Afhankelijk van het doel is het termijn tussen de 2 weken en 6 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Nunes dos Anjos verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Nunes dos Anjos gebruikt geen cookies op deze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nunes dos Anjos en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Nunes dos Anjos een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nunesdosanjos.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Nunes dos Anjosj jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Nunes dos Anjos reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Nunes dos Anjos wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Nunes dos Anjos neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nunesdosanjos.com

Aansprakelijkheid
Deze website kan links bevatten naar andere websites. Nunes dos Anjos is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is Nunes dos Anjos niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Aanpassen privacy policy
Nunes dos Anjos behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Het verdient aanbeveling om de privacy policy af en toe te raadplegen, zodat je als bezoeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contact

Nunes dos Anjos
Cordell Hullplaats 285
3068 VE Rotterdam
info@nunesdosanjos.com

×

Hallo!

Klik hieronder om te chatten op WhatsApp of stuur een e-mail naar info@nunesdosanjos.com

× Hoe kan ik je helpen?