DISCLAIMER

Disclaimer

Nunes dos Anjos (Kamer van Koophandel: 66718341), verleent u hierbij toegang tot www.nunesdosanjos.com (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Nunes dos Anjos behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Nunes dos Anjos.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Nunes dos Anjos spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Nunes dos Anjos.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Nunes dos Anjos nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom (‘’copyright’’) betreffende deze materialen liggen bij Nunes dos Anjos en haar licentiegevers. Er is getracht de privacy van betrokkenen optimaal te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan contact op met Nunes dos Anjos.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nunes dos Anjos mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media, op internet of op welke andere wijze dan ook. Behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Mocht u een foto of tekst over willen nemen kunt u contact opnemen met Nunes dos Anjos.

    ×

    Hallo!

    Klik hieronder om te chatten op WhatsApp of stuur een e-mail naar info@nunesdosanjos.com

    × Hoe kan ik je helpen?